Ban Giám đốc

 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH KON TUM

  1. Địa chỉ: 405 Bà Triệu, P.Quyết Thắng, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum
  2. Điện thoại: 0260.3862535 – Fax: 0260.3862535
  3. Email: cdckontum@gmail.com
  4. Chức năng:

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum; có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm; phòng chống bệnh không lây nhiễm; phòng chống tác động của các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe; quản lý sức khỏe cộng đồng; khám phát hiện, điều trị dự phòng và cung cấp các dịch vụ y tế khác phù hợp với lĩnh vực chuyên môn trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

Ban Giám đốc Trung tâm

Ban Giam Doc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Liên hệ
challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon