Văn bản theo chủ đề: Quyết định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Số 172/QĐ-KSBT 21/10/2020 Quyết định về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức, viên chức và người lao động.
2 Số 179/QĐ-KSBT 11/11/2019 Quyết định về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ sở khám và điều trị bệnh tâm thần
3 Số 586/QĐ-SYT 11/10/2019 Quyết định về việc thành lập Cơ sở khám và điều trị bệnh tâm thần thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum
4 Số 7291/QĐ-BYT 07/12/2018 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Bảo hiểm y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ
5 Số 447/QĐ-KSBT 08/10/2018 Quyết định về việc ban hành Quy chế Văn hóa Công sở của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
6 Số 3756/QĐ-BYT 21/06/2018 Hướng dẫn hoạt động dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị và quản lý một số bệnh không lây nhiễm phổ biến cho tuyến y tế cơ sở
7 Số 411/QĐ-KSBT 20/08/2018 Quyết định ban hành Quy chế công tác dân vận
8 Số 434/QĐ-KSBT 18/09/2018 Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của khoa Sức khỏe sinh sản (thay thế Quyết định số 49/QĐ-KSBT ngày 07/02/2018)
9 Số 5454/QĐ-BYT 10/09/2018 Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thống kê y tế điện tử
10 Số 27/QĐ-TTg 06/07/2018 Quyết định Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
11 Số 456/QĐ-SYT 17/08/2018 Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan Sở Y tế tỉnh Kon Tum
12 Số 4921/QĐ-BYT 09/08/2018 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
13 Số 21/QĐ-UBND 20/07/2018 Quyết định ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum
14 Số 2301/QĐ-BYT 12/06/2015 Quyết định về việc ban hành hướng dẫn Khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em
15 Số 2228/QĐ-BYT 11/06/2015 Quyết định về việc sửa đổi mục 3.1. và mục 3.3 tại Hướng dẫn giám sát, điều tra, phân | tích, đánh giá nguyên nhân phản ứng sau tiêm chủng ban hành kèm theo Quyết định số 1830/QĐ-BYT ngày 26/5/2014 của Bộ Y tế
16 Số 2144/QĐ-BYT 04/06/2015 Quyết định về việc phê duyệt lịch tiêm chủng vắc xin bại liệt tiêm trong Chương trình tiêm chủng mở rộng
17 Số 1637/QĐ-BYT 06/05/2015 Quyết định việc phê duyệt lịch tiêm chủng vắc xin Sởi - Rubella trong Chương trình tiêm chủng mở rộng
18 Số 2535/QĐ-BYT 10/07/2014 Quyết định về việc ban hành “Hướng dẫn theo dõi chăm sóc, xử trí phản ứng sau tiêm chủng”
19 Số 1830/QĐ-BYT 26/05/2014 Quyết định về việc ban hành “Hướng dẫn giám sát, điều tra, phân tích, đánh giá nguyên nhân phản ứng sau tiêm chủng”
20 Số 1731/QĐ-BYT 16/05/2014 Quyết định về việc ban hành “Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng”
21 Số 1730/QĐ-BYT 16/05/2014 Quyết định về việc ban hành “Hướng dẫn bảo quản vắc xin”
22 Số 2620/QĐ-BYT 27/07/2012 Quyết định về việc ban hành Hướng dẫn triển khai tiêm vắc xin viêm gan B liều sơ sinh
23 Số 845/QĐ-BYT 17/03/2010 Quyết định về lịch tiêm các vắc xin phòng lao, viêm gan B, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, sởi, Hib trong Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia.
24 Số 442/QĐ-SYT 10/08/2018 Quyết định về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của cơ quan Sở Y tế
25 Số 55/QĐ-KSBT 07/02/2018 Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng khám đa khoa
26 Số 54/QĐ-KSBT 07/02/2018 Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng
27 Số 53/QĐ-KSBT 07/02/2018 Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của khoa Dược - Vật tư y tế
28 Số 52/QĐ-KSBT 07/02/2018 Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của khoa Kiểm dịch y tế quốc tế
29 Số 51/QĐ-KSBT 07/02/2018 Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của khoa Ký sinh trùng - Côn trùng
30 Số 50/QĐ-KSBT 07/02/2018 Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của khoa Truyền thông, giáo dục sức khỏe
31 Số 49/QĐ-KSBT 07/02/2018 Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của khoa Sức khỏe sinh sản
32 Số 48/QĐ-KSBT 07/02/2018 Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của khoa Sức khoẻ môi trường - Y tế trường học - Bệnh nghề nghiệp
33 Số 47/QĐ-KSBT 07/02/2018 Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của khoa Dinh dưỡng
34 Số 46/QĐ-KSBT 07/02/2018 Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của khoa Phòng, chống HIV/AIDS
35 Số 45/QĐ-KSBT 07/02/2018 Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khoa Phòng, chống bệnh không lây nhiễm
36 Số 44/QĐ-KSBT 07/02/2018 Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm
37 Số 43/QĐ-KSBT 07/02/2018 Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính - Kế toán
38 Số 42/QĐ-KSBT 07/02/2018 Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ
39 Số 41/QĐ-KSBT 07/02/2018 Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tổ chức - Hành chính
40 Số 33/QĐ-TTg 10/08/2018 Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ
41 Số 404/QĐ-KSBT 08/08/2018 Quyết định về việc kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum
42 Số 338/QĐ-SYT 18/06/2018 Quyết định ban hành Quy chế tổ chức họp trực tuyến ngành Y tế
43 Số 652/QĐ-UBND 29/12/2017 Quyết định về việc thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum
44 Số 01/QĐ-KSBT 01/02/2018 Quyết định về việc thành lập các phòng chức năng, khoa chuyên môn thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon tum
45 Số 45/QĐ-SYT 19/01/2018 Quyết định về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon tum
46 Số 317/QĐ-SYT 01/06/2018 Quyết định ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Y tế
TÌM KIẾM VĂN BẢN
Thể loại văn bản

a
a
a
 
    TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH KON TUM  
     Địa chỉ: Số 405, Bà Triệu, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     Điện thoại: 02603.505.900; Fax: 02603.862.535
     Email:
cdckontum@gmail.com


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây