Kế hoạch triển khai các hoạt động phòng, chống bệnh ung thư năm 2018

Kế hoạch triển khai các hoạt động phòng, chống bệnh ung thư năm 2018

Số kí hiệu Số 334/KH-KSBT
Ngày ban hành 17/04/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Kế hoạch
Lĩnh vực Phòng, chống bệnh không lây nhiễm
Cơ quan ban hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Người ký Nguyễn Lộc Vương

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Kế hoạch"

Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 16/KH-KSBT - Kế hoạch công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2018
Số 2559/KH-SYT - Kế hoạch Hưởng ướng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 trong Ngành Y tế
Số 358/KH-KSBT - Kế hoạch triển khai hoạt động phòng chống bệnh phong năm 2018
Số 18/KH-PKĐK - Kế hoạch triển khai đo lường sự hài lòng của người dân đối với các dịch vụ y tế năm 2018
Số 545/KH-KSBT - Kế hoạch hoạt động phòng chống bệnh sốt rét năm 2018
Số 486/KH-KSBT - Kế hoạch triển khai Dự án 5: Phòng chống HIV/AIDS năm 2018
Số 502/KH-KSBT - Kế hoạch triển khai công tác Xét nghiệm năm 2018
Số 487/KH-KSBT - Kế hoạch hoạt động hỗ trợ xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế năm 2018
Số 512/KH-KSBT - Kế hoạch Tổ chức quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2018-2020
Số 475/KH-KSBT - Kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích - Xây dựng cộng đồng an toàn năm 2018
Số 440/KH-KSBT - Kế hoạch hoạt động phòng chống sốt xuất huyết Dengue năm 2018
Số 439/KH-KSBT - Kế hoạch công tác Y tế lao động năm 2018
Số 544/KH-KSBT - Kế hoạch hoạt động phòng chống giun sán năm 2018
Số 386/KH-KSBT - Kế hoạch thực hiện hoạt động phòng chống lao năm 2018
Số 383/KH-KSBT - Kế hoạch triển khai hoạt động cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em năm 2018
Số 373/KH-KSBT - Kế hoạch triển khai phong trào xây dựng làng sức khỏe năm 2018
Số 371/KH-KSBT - Kế hoạch công tác sức khỏe môi trường năm 2018
Số 324/KH-KSBT - Kế hoạch hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản năm 2018
Số 399/KH-KSBT - Kế hoạch hoạt động phòng chống bệnh tim mạch
Số 357&