STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2220/KSBT-TCHC 08/12/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá mặt hàng sữa đặt có đường
2 2178/KSBT-TCHC 06/12/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá thùng tôn lưu trữ tài liệu
3 2183/KSBT-TCHC 06/12/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá thay thế phụng tùng xe ô tô
4 2187/KSBT-KHNV 06/12/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá“In ấn và đóng khung cấp Giấy chứng nhận xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2023”
5 2193/KSBT-TCKT 06/12/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá gói thầu “Mua vật tư phục vụ công tác xét nghiệm kim loại nặng” Lần 3
6 2198/KSBT-TCKT 06/12/2023 Công văn mời cung cấp dịch vụ thẩm định giá hàng hóa phục vụ công tác mua sắm
7 2163/KSBT-TCKT 05/12/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá “tháo dở, di dời, sửa chữa lắp đặt nhà bốt chống dịch tại Khoa Kiểm dịch y tế quốc tế Cửa khẩu Bờ Y”
8 2165/KSBT-TCHC 05/12/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá “In ấn và lắp đặt bảng, biểu tại Khoa Kiểm dịch y tế quốc tế Cửa khẩu Bờ Y”
9 2172/KSBT-TCKT 05/12/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá mua giải khát phục vụ lớp tập huấn thống kê, báo cáo trên Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia
10 2173/KSBT-BTN 05/12/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá photo tài liệu phục vụ lớp tập huấn thống kê, báo cáo trên Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia
11 2174/KSBT-BTN 05/12/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá photo tài liệu phục vụ lớp tập huấn tiêm chủng an toàn
12 2175/KSBT-BTN 05/12/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá mua giải khát phục vụ lớp tập huấn tiêm chủng an toàn
13 2176/KSBT-TCKT 05/12/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá “tháo dỡ, thay thế, sửa chữa, lắp đặt hệ thống máy phun kiểm dịch y tế”
14 2139/KSBT-KCT 01/12/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá in market phục vụ tổ chức truyền thông nói chuyện chuyên đề Phòng chống bệnh sốt rét, tiến tới loại trừ bệnh sốt rét
15 2140/KSBT-KCT 01/12/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá mua giải khát phục vụ tổ chức truyền thông nói chuyện chuyên đề Phòng chống bệnh sốt rét, tiến tới loại trừ bệnh sốt rét
16 2072/KSBT-SKSS 23/11/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá mua đồ dùng giải khát phục vụ tập huấn tổ chức truyền thông thay đổi hành vi về LMAT và KHHGĐ cho người có ảnh hưởng tại các xã thuộc Dự án UNFPA
17 2064/KSBT-MTTB 22/11/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá in bảng kiểm chương trình Xây dựng Cộng đông an toàn – phòng chống tai nạn thương tích phục vụ chuyên môn năm 2023
18 2013/KSBT-TCHC 17/11/2023 Công văn về việc đề nghị cung cấp báo giá gói thầu sửa chữa, thay thế thiết bị máy vi tính văn phòng
19 2005/KSBT-TCHC 15/11/2023 Công văn về việc cung cấp báo giá gói thầu các mặt hàng điện, nước
20 1987/KSBT-KHNV 14/11/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá In ấn số, biểu mẫu khám sức khỏe và giấy chứng nhận kiểm dịch y tế phục vụ công tác chuyên môn 6 tháng cuối năm 2023
21 1947/KSBT-MTTB 08/11/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá xà phòng tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Nhà tiêu Thế giới (19/11)năm 2023
22 1943/KSBT-TCKT 08/11/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá gói thầu “Mua vật tư phục vụ công tác xét nghiệm kim loại nặng” Lần 2
23 1941/KSBT-TCKT 08/11/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá gói thầu “Mua sinh phẩm xét nghiệm dịch vụ” Lần 2
24 1948/KSBT-BTN 08/11/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá photo Biểu mẫu phục vụ khám sàng lọc bệnh lao
25 1928/KSBT-MTTB 07/11/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá mua giải khát phục vụ hoạt động truyền thông nhóm hộ gia đình về các tiêu chí Làng sức khỏe-đợt 2 năm 2023
26 1929/KSBT-MTTB 07/11/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá in makét trang trí phục vụ họat động truyền thông nhóm hộ gia đình về các tiêu chí Làng sức khỏe-đợt 2 năm 2023
27 1910/KSBT-KTC 06/11/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá mua giải khát phục vụ hoạt động truyền thông phòng, chống lao tại cộng đồng
28 1911/KSBT-KTC 06/11/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá photo tài liệu phục vụ hoạt động truyền thông phòng, chống lao tại cộng đồng
29 1912/KSBT-DD 06/11/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá mua đồ dùng giải khát phục vụ nâng cao năng lực về theo dõi, quản lý, điều trị trẻ suy dinh dưỡng cấp tính nặng tại cộng đồng và giám sát dinh dưỡng cho cán bộ y tế huyện và xã thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đợt 2 năm 2023
30 1913/KSBT-DD 06/11/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá thuê hội trường và thiết bị giảng dạy phục vụ nâng cao năng lực về theo dõi, quản lý, điều trị trẻ suy dinh dưỡng cấp tính nặng tại cộng đồng và giám sát dinh dưỡng cho cán bộ y tế huyện và xã thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đợt 2 năm 2023
31 1914/KSBT-DD 06/11/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá mua văn phòng phẩm và phô to tài liệu phục vụ nâng cao năng lực về theo dõi, quản lý, điều trị trẻ suy dinh dưỡng cấp tính nặng tại cộng đồng và giám sát dinh dưỡng cho cán bộ y tế huyện và xã thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đợt 2 năm 2023
32 1898/KSBT-TT 03/11/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá in tờ rơi tuyên truyền Tiêm vắc xin phòng bệnh Dại là cách duy nhất để thoát khỏi bệnh Dại
33 1861/KSBT-MTTB 31/10/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại không lây nhiễm tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật Kon Tum
34 1867/KSBT-TCKT 31/10/2023 Công văn mời cung cấp dịch vụ tư vấn “lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu”
35 1866/KSBT-TCKT 31/10/2023 Công văn mời cung cấp dịch vụ tư vấn “thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu”
36 1822/KSBT-TCKT 26/10/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá gói thầu “Mua vật tư phục vụ công tác xét nghiệm kim loại nặng”
37 1823/KSBT-TCKT 26/10/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá gói thầu “Mua sinh phẩm xét nghiệm dịch vụ”
38 1815/KSBT-TCKT 25/10/2023 Công văn đề nghị cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm định giá tài sản phục vụ công tác mua sắm
39 1820/KSBT-TCKT 25/10/2023 Công văn đặt hàng “mua sinh phẩm xét nghiệm dịch vụ”
40 1811/KSBT-TCKT 24/10/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá gói thầu “Mua vật tư, hoá chất, sinh phẩm” phục vụ dịch vụ khám chữa bệnh
41 1812/KSBT-TCKT 24/10/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá sửa chữa trang thiết bị
42 1808/TM-KSBT 24/10/2023 Thư mời báo giá mua sắm trang phục kiểm dịch y tế năm 2023
43 1793/KSBT-DD 23/10/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá mua đồ dùng giải khát phục vụ nâng cao năng lực về theo dõi, quản lý, điều trị trẻ suy dinh dưỡng cấp tính nặng tại cộng đồng và giám sát dinh dưỡng cho cán bộ y tế huyện và xã thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đợt 1 năm 2023
44 1794/KSBT-DD 23/10/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá thuê hội trường và thiết bị giảng dạy phục vụ nâng cao năng lực về theo dõi, quản lý, điều trị trẻ suy dinh dưỡng cấp tính nặng tại cộng đồng và giám sát dinh dưỡng cho cán bộ y tế huyện và xã thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đợt 1 năm 2023
45 1801/KSBT-DD 23/10/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá mua văn phòng phẩm và phô to tài liệu phục vụ nâng cao năng lực về theo dõi, quản lý, điều trị trẻ suy dinh dưỡng cấp tính nặng tại cộng đồng và giám sát dinh dưỡng cho cán bộ y tế huyện và xã thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đợt 1 năm 2023
46 1783/KSBT-TCKT 20/10/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá gói thầu “Mua vật tư khám sàng lọc phát hiện chủ động bệnh Lao”
47 1767/KSBT-KCT 18/10/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá in market phục vụ tổ chức truyền thông nói chuyện chuyên đề phòng chống các bệnh giun truyền qua đất; bệnh ấu trùng giun đũa chó mèo; bệnh sán lá gan lớn
48 1768/KSBT-KCT 18/10/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá mua giải khát phục vụ tổ chức truyền thông nói chuyện chuyên đề phòng chống các bệnh giun truyền qua đất; bệnh ấu trùng giun đũa chó mèo; bệnh sán lá gan lớn
49 1760/KSBT-MTTB 17/10/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá mua giải khát phục vụ tập huấn về vệ sinh môi trường tại xã Mường Hoong- huyện Đăk Glei
50 1761/KSBT-MTTB 17/10/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá mua văn phòng phẩm và phô tô tài liệu phục vụ tập huấn
VĂN BẢN MỚI

2220/KSBT-TCHC

Công văn đề nghị cung cấp báo giá mặt hàng sữa đặt có đường

lượt xem: 3 | lượt tải:2

2178/KSBT-TCHC

Công văn đề nghị cung cấp báo giá thùng tôn lưu trữ tài liệu

lượt xem: 9 | lượt tải:5

2183/KSBT-TCHC

Công văn đề nghị cung cấp báo giá thay thế phụng tùng xe ô tô

lượt xem: 10 | lượt tải:2

2187/KSBT-KHNV

Công văn đề nghị cung cấp báo giá“In ấn và đóng khung cấp Giấy chứng nhận xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2023”

lượt xem: 6 | lượt tải:6

2193/KSBT-TCKT

Công văn đề nghị cung cấp báo giá gói thầu “Mua vật tư phục vụ công tác xét nghiệm kim loại nặng” Lần 3

lượt xem: 7 | lượt tải:4
Thể loại văn bản
TÌM KIẾM VĂN BẢN

a
Thống kê
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay927
  • Tháng hiện tại6,715
  • Tổng lượt truy cập1,954,856
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây