STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 859/KSBT-SKSS 26/05/2024 Về việc đề nghị cung cấp báo giá thuê máy chiếu
2 864/TB-KSBT 26/05/2024 Thông báo về việc yêu cầu cung cấp báo giá
3 841/TB-KSBT 22/05/2024 Thông báo về việc yêu cầu cung cấp báo giá
4 847/KSBT-TCKT 22/05/2024 Vê việc đề nghị cung cấp báo giá gói thầu “Mua dụng cụ, vật tư y tế” Lần 2
5 816/KSBT-DD 19/05/2024 Về việc đề nghị cung cấp báo giá in ma két truyền thông, tư vấn, nói chuyện chuyên đề hưởng ứng Ngày Vi chất dinh dưỡng năm 2024
6 817/KSBT-DD 19/05/2024 V/v đề nghị cung cấp báo giá mua đồ dùng giải khát phục vụ truyền thông, tư vấn, nói chuyện chuyên đề hưởng ứng Ngày Vi chất dinh dưỡng năm 2024
7 820/KSBT-TCKT 19/05/2024 Về việc mời cung cấp dịch vụ tư vấn “lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu”
8 821/KSBT-TCKT 19/05/2024 Về việc mời cung cấp dịch vụ tư vấn “thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu”
9 808/TB-KSBT 16/05/2024 Thông báo về việc yêu cầu cung cấp báo giá
10 771/KSBT-SKSS 12/05/2024 Về việc đề nghị cung cấp báo thuê xe đưa đón đoàn cán bộ đi giám sát
11 773/KSBT-SKSS 12/05/2024 Vê việc đề nghị cung cấp báo giải mua giải khát
12 766/KSBT-PK 11/05/2024 Về việc đề nghị cung cấp báo giá mua đồ dùng giải khát phục vụ công tác tập huấn chăm sóc mắt ban đầu
13 767/KSBT-PK 11/05/2024 Về việc đề nghị cung cấp báo giá photo tài liệu phục vụ công tác tập huấn chăm sóc mắt ban đầu
14 750 /KSBT-DD 09/05/2024 V/v đề nghị cung cấp báo giá photo phiếu điều tra, biểu mẫu và văn phòng phẩm phục vụ điều tra tình trạng dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em năm 2024
15 761 /KSBT-SKSS 09/05/2024 Về việc v đề nghị cung cấp báo giá thuê hội trường
16 738/KSBT-KHNV 08/05/2024 V/v đề nghị cung cấp báo giá “dịch vụ tổ chức Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc 25 – 31/5”
17 740/KSBT-TCKT 08/05/2024 V/v đề nghị cung cấp báo giá gói thầu “Mua sinh phẩm xét nghiệm khẳng định HIV”
18 240/KSBT-TCHC 19/02/2024 Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức năm 2024
19 99/KSBT-TCKT 21/01/2024 Về việc đề nghị cung cấp báo giá lấy mẫu thử nghiệm các thông số về chất lượng nước tại các đơn vị cấp nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
20 2411/KSBT-TCKT 13/12/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá gói thầu "Mua hóa chất, sinh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm vi sinh nước"
21 2396/KSBT-TCHC 12/12/2023 Công văn về việc đề nghị cung cấp báo giá gói thầu sữa chữa, thay thế thiết bị máy vi tính văn phòng
22 240/KSBT-TCKT 12/12/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá gói thầu "Mua sinh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm ma túy"
23 2241/KSBT-TCKT 11/12/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá gói thầu "Mua Scan 2 mặt tốc độ cao phục vụ cho nhu cầu sao lưu văn bản và chứng từ"
24 2220/KSBT-TCHC 07/12/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá mặt hàng sữa đặt có đường
25 2178/KSBT-TCHC 05/12/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá thùng tôn lưu trữ tài liệu
26 2183/KSBT-TCHC 05/12/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá thay thế phụng tùng xe ô tô
27 2187/KSBT-KHNV 05/12/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá“In ấn và đóng khung cấp Giấy chứng nhận xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2023”
28 2193/KSBT-TCKT 05/12/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá gói thầu “Mua vật tư phục vụ công tác xét nghiệm kim loại nặng” Lần 3
29 2198/KSBT-TCKT 05/12/2023 Công văn mời cung cấp dịch vụ thẩm định giá hàng hóa phục vụ công tác mua sắm
30 2163/KSBT-TCKT 04/12/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá “tháo dở, di dời, sửa chữa lắp đặt nhà bốt chống dịch tại Khoa Kiểm dịch y tế quốc tế Cửa khẩu Bờ Y”
31 2165/KSBT-TCHC 04/12/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá “In ấn và lắp đặt bảng, biểu tại Khoa Kiểm dịch y tế quốc tế Cửa khẩu Bờ Y”
32 2172/KSBT-TCKT 04/12/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá mua giải khát phục vụ lớp tập huấn thống kê, báo cáo trên Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia
33 2173/KSBT-BTN 04/12/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá photo tài liệu phục vụ lớp tập huấn thống kê, báo cáo trên Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia
34 2174/KSBT-BTN 04/12/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá photo tài liệu phục vụ lớp tập huấn tiêm chủng an toàn
35 2175/KSBT-BTN 04/12/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá mua giải khát phục vụ lớp tập huấn tiêm chủng an toàn
36 2176/KSBT-TCKT 04/12/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá “tháo dỡ, thay thế, sửa chữa, lắp đặt hệ thống máy phun kiểm dịch y tế”
37 2139/KSBT-KCT 30/11/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá in market phục vụ tổ chức truyền thông nói chuyện chuyên đề Phòng chống bệnh sốt rét, tiến tới loại trừ bệnh sốt rét
38 2140/KSBT-KCT 30/11/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá mua giải khát phục vụ tổ chức truyền thông nói chuyện chuyên đề Phòng chống bệnh sốt rét, tiến tới loại trừ bệnh sốt rét
39 2072/KSBT-SKSS 22/11/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá mua đồ dùng giải khát phục vụ tập huấn tổ chức truyền thông thay đổi hành vi về LMAT và KHHGĐ cho người có ảnh hưởng tại các xã thuộc Dự án UNFPA
40 2064/KSBT-MTTB 21/11/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá in bảng kiểm chương trình Xây dựng Cộng đông an toàn – phòng chống tai nạn thương tích phục vụ chuyên môn năm 2023
41 2013/KSBT-TCHC 16/11/2023 Công văn về việc đề nghị cung cấp báo giá gói thầu sửa chữa, thay thế thiết bị máy vi tính văn phòng
42 2005/KSBT-TCHC 14/11/2023 Công văn về việc cung cấp báo giá gói thầu các mặt hàng điện, nước
43 1987/KSBT-KHNV 13/11/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá In ấn số, biểu mẫu khám sức khỏe và giấy chứng nhận kiểm dịch y tế phục vụ công tác chuyên môn 6 tháng cuối năm 2023
44 1947/KSBT-MTTB 07/11/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá xà phòng tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Nhà tiêu Thế giới (19/11)năm 2023
45 1943/KSBT-TCKT 07/11/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá gói thầu “Mua vật tư phục vụ công tác xét nghiệm kim loại nặng” Lần 2
46 1941/KSBT-TCKT 07/11/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá gói thầu “Mua sinh phẩm xét nghiệm dịch vụ” Lần 2
47 1948/KSBT-BTN 07/11/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá photo Biểu mẫu phục vụ khám sàng lọc bệnh lao
48 1928/KSBT-MTTB 06/11/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá mua giải khát phục vụ hoạt động truyền thông nhóm hộ gia đình về các tiêu chí Làng sức khỏe-đợt 2 năm 2023
49 1929/KSBT-MTTB 06/11/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá in makét trang trí phục vụ họat động truyền thông nhóm hộ gia đình về các tiêu chí Làng sức khỏe-đợt 2 năm 2023
50 1910/KSBT-KTC 05/11/2023 Công văn đề nghị cung cấp báo giá mua giải khát phục vụ hoạt động truyền thông phòng, chống lao tại cộng đồng
VĂN BẢN MỚI

859/KSBT-SKSS

Về việc đề nghị cung cấp báo giá thuê máy chiếu

lượt xem: 0 | lượt tải:0

864/TB-KSBT

Thông báo về việc yêu cầu cung cấp báo giá

lượt xem: 2 | lượt tải:1

841/TB-KSBT

Thông báo về việc yêu cầu cung cấp báo giá

lượt xem: 11 | lượt tải:6

847/KSBT-TCKT

Vê việc đề nghị cung cấp báo giá gói thầu “Mua dụng cụ, vật tư y tế” Lần 2

lượt xem: 8 | lượt tải:4

816/KSBT-DD

Về việc đề nghị cung cấp báo giá in ma két truyền thông, tư vấn, nói chuyện chuyên đề hưởng ứng Ngày Vi chất dinh dưỡng năm 2024

lượt xem: 12 | lượt tải:6
Thể loại văn bản
TÌM KIẾM VĂN BẢN

a
Thống kê
  • Đang truy cập1
  • Hôm nay1,289
  • Tháng hiện tại50,205
  • Tổng lượt truy cập2,393,525
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây