Kế hoạch thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức năm 2024

172 lượt xem
Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum

188 lượt xem
Hội thi thiết kế tài liệu truyền thông góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính ngành Y tế năm 2023

962 lượt xem
Kế hoạch tổ chức Hội thi thiết kế tài liệu truyền thông góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính ngành Y tế năm 2023

261 lượt xem
Kế hoạch thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức năm 2023

309 lượt xem
Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2023

478 lượt xem
Kế hoạch về tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022

312 lượt xem
Về tổ chức tuyên truyền lợi ích của dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích

Clip1 Clip2 

582 lượt xem
Báo cáo tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác cải cách hành chính và công tác dân vận năm 2019

Xem chi tiết tại đây

371 lượt xem
Kế hoạch tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác cải cách hành chính và công tác dân vận năm 2019

Xem chi tiết tại đây

400 lượt xem
Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2019 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

Xem chi tiết tại đây

418 lượt xem
Liên hệ
challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon