Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum

...

80 lượt xem
Hội thi thiết kế tài liệu truyền thông góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính ngành Y tế năm 2023

...

832 lượt xem
Kế hoạch tổ chức Hội thi thiết kế tài liệu truyền thông góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính ngành Y tế năm 2023

...

169 lượt xem
Kế hoạch thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức năm 2023

...

207 lượt xem
Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2023

...

370 lượt xem
Kế hoạch về tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022

...

244 lượt xem
Về tổ chức tuyên truyền lợi ích của dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích

Clip1 Clip2 ...

490 lượt xem
Báo cáo tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác cải cách hành chính và công tác dân vận năm 2019

Xem chi tiết tại đây...

289 lượt xem
Kế hoạch tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác cải cách hành chính và công tác dân vận năm 2019

Xem chi tiết tại đây...

322 lượt xem
Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2019 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

Xem chi tiết tại đây...

348 lượt xem
Liên hệ
challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon