Kế hoạch thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức năm 2024

160 lượt xem
Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum

170 lượt xem
Hội thi thiết kế tài liệu truyền thông góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính ngành Y tế năm 2023

940 lượt xem
Kế hoạch tổ chức Hội thi thiết kế tài liệu truyền thông góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính ngành Y tế năm 2023

245 lượt xem
Kế hoạch thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức năm 2023

293 lượt xem
Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2023

460 lượt xem
Kế hoạch về tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022

298 lượt xem
Về tổ chức tuyên truyền lợi ích của dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích

Clip1 Clip2 

568 lượt xem
Quyết định số 536/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ lĩnh vực y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Kon Tum

< Xem chi tiết tại đây

346 lượt xem
Quyết định số 575/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ ngành Y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Kon Tum

 Danh mục công bố kèm theo (Bấm vào xem tại đây) Quyết định số 576/QĐ-UBND

346 lượt xem
Báo cáo tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác cải cách hành chính và công tác dân vận năm 2019

Xem chi tiết tại đây

361 lượt xem
Kế hoạch tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác cải cách hành chính và công tác dân vận năm 2019

Xem chi tiết tại đây

390 lượt xem
Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2019 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

Xem chi tiết tại đây

402 lượt xem
Liên hệ
challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon