Về việc đề nghị cung cấp báo giá gói thầu “Mua sinh phẩm phục vụ hoạt động phòng chống dịch bệnh”

71 lượt xem
Về việc đề nghị cung cấp báo giá gói thầu “Mua sinh phẩm phục vụ hoạt động phòng chống dịch bệnh”

55 lượt xem
Về việc đề nghị cung cấp báo giá “Sản xuất áo mưa in nội dung tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá”

84 lượt xem
Về việc đề nghị cung cấp báo giá in maket tổ chức hoạt động Truyền thông giáo dục sức khoẻ răng miệng trẻ em 2024

70 lượt xem
V/v đề nghị cung cấp báo giá “Sản xuất tài liệu truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá”

72 lượt xem
Về việc mời cung cấp báo giá gói thầu “mua trang phục y tế và trang phục lao động cho viên chức, người lao động”

56 lượt xem
Về việc mời thương thảo hợp đồng cung cấp giải khát phục vụ nói chuyện chuyên đề phòng, chống bệnh Dại

80 lượt xem
Về việc đề nghị cung cấp báo giá gói thầu “Mua dụng cụ, vật tư y tế”

100 lượt xem
Về việc mời cung cấp dịch vụ tư vấn “thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu”

78 lượt xem
Về việc mời cung cấp dịch vụ tư vấn “lập hồ sơ mời thầu và đanh giá hồ sơ dự thầu”

96 lượt xem
Liên hệ
challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon