Quyết định về việc công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của các đề tài nghiên cứu khoa học trong ngành Y tế năm 2023

Phụ lục...

88 lượt xem
Thực trạng sốt rét và kiến thức, thực hành của người dân từ 18-60 tuổi tại hai xã Mô Rai, Ia Xiêr huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum năm 2022

...

268 lượt xem
Liên hệ
challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon