Đoàn phúc tra kết quả tự chấm điểm để xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế thuộc Sở Y tế làm việc tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

Chiều ngày 27/5/2024, TS.BSCKII. Võ Văn Thanh – Giám đốc Sở Y tế làm Trưởng Đoàn phúc tra kết quả tự chấm điểm để xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế thuộc Sở Y tế (sau đây viết tắt là Đoàn phúc tra) làm việc tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum.

Tham gia Đoàn phúc tra có đại diện phòng Tổ chức – Hành chính, phòng Nghiệp vụ Y Dược, phòng Kế hoạch – Tài chính Sở Y tế và đại diện Sở Nội vụ. Tiếp và làm việc với Đoàn phúc tra về phía Trung tâm Kiểm soát bệnh tật có BSCKII. Nguyễn Thị Vân – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, các Phó Giám đốc và Trưởng các khoa, phòng trực thuộc đơn vị.

TS.BSCKII. Võ Văn Thanh – Giám đốc Sở Y tế Trưởng Đoàn phúc tra phát biểu kết luận buổi làm việc

Theo Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế, việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế được xác định trên nguyên tắc đánh giá chấm điểm theo 5 nhóm tiêu chuẩn gồm: Nhóm tiêu chuẩn I: Vị trí, chức năng và nhiệm vụ. Nhóm tiêu chuẩn II: Quy mô và nội dung hoạt động. Nhóm tiêu chuẩn III: Cơ cấu lao động và trình độ cán bộ. Nhóm tiêu chuẩn IV: Khả năng chuyên môn, hiệu quả chất lượng công việc. Nhóm tiêu chuẩn V: Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị. Trên cơ sở đó, Đoàn phúc tra đã tiến hành đánh giá lại thực tế và trên hồ sơ do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tự chấm và cung cấp. Kết quả đạt được 84/100 điểm đủ điều kiện để trình Sở Y tế xem xét trình Ủy ban nhân tỉnh xếp hạng II theo quy định.

Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại buổi làm việc, TS.BSCKII. Võ Văn Thanh đã ghi nhận những cố gắng của tập thể Ban Giám đốc và viên chức, người lao động của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã đoàn kết vượt qua những khó khăn để duy trì kết quả xếp hạng II trong những năm qua. Đồng thời, đề nghị Ban Giám đốc đơn vị tập trung chỉ đạo các khoa, phòng tham mưu ban hành các văn bản và triển khai các hoạt động mà Đoàn Phúc tra đã chỉ ra nhằm đảm bảo và duy trì các nguồn lực, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và tăng số điểm cho lần đánh giá, phúc tra tới./.

Dương Văn Lợt – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

Đánh giá bài viết
Xem thêm:
Liên hệ
challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon