Cơ cấu tổ chức

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum trực thuộc Sở Y tế trên...

4737 lượt xem
Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum928 lượt xem
Liên hệ
challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon