Thực trạng sốt rét và kiến thức, thực hành của người dân từ 18-60 tuổi tại hai xã Mô Rai, Ia Xiêr huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum năm 2022

Đánh giá bài viết
Xem thêm:
Liên hệ
challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon