Về việc đề nghị cung cấp báo giá photo tài liệu phục vụ tập huấn hướng dẫn quy trình, phương pháp giám sát dịch tễ học HIV/AIDS

File Pdf

Về việc đề nghị cung cấp báo giá photo tài liệu phục vụ tập huấn hướng dẫn quy trình, phương pháp giám sát dịch tễ học HIV/AIDS, giám sát các bệnh lây truyền qua đường tình dục và các quy trình thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính

Đánh giá bài viết
Xem thêm:
Liên hệ
challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon