Lời kêu gọi toàn dân tham gia thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp và kích hoạt, sử dụng tài khoản Định danh điện tử (VNeID)

File Pdf

Đánh giá bài viết
Xem thêm:
Liên hệ
challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon