Tài liệu truyền thông phòng, chống dịch

Pcd Covid

1. Kỹ thuật 6 bước vệ sinh tay thường quy

2. Chỉ định vệ sinh tay thường quy

3. Chỉ định sử dụng khâu trang Y tế và khẩu trang N95 trong phòng chống dịch bệnh COVID-19

4. Kỹ thuật mang và tháo khẩu trang Y tế

5. Kỹ thuật mang và tháo khẩu trang N95

6. Phương tiện và kỹ thuật vệ sinh khử khuẩn môi trường trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

7. Quy trình vệ sinh bề mặt môi trường khu cách ly người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARSC-COV2

Đánh giá bài viết
Xem thêm:
Liên hệ
challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon