Video Bài viết tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng

Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng. Giáo sư, Tiến sĩ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

5/5 - (1 bình chọn)
Xem thêm:
Liên hệ
challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon