Thông điệp phòng chống tác hại thuốc lá năm 2021

Audio 350x250

 

1. Địa điểm cấm hút thuốc lá nơi làm việc

Tải file về tại đây 

2. Địa điểm cấm hút thuốc lá Nhà ga

Tải file về tại đây 

3. Tuyên tuyền tác hại thuốc lá cho học sinh 

Tải file về tại đây 

4. Tuyên truyền tác hại thuốc lá cho phụ nữ

Tải file về tại đây

5. Tác hại thuốc lá

Tải flie về tại đây

6. Tác hại thuốc lá 1

Tải flie về tại đây

Đánh giá bài viết
Xem thêm:
Liên hệ
challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon