Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu, gói thầu: Mua văn phòng phẩm và phô tô tài liệu tập huấn nâng cao năng lực về triển khai thực hiện nội dung “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững” cho cán bộ y tế huyện và xã

File Pdf

Đánh giá bài viết
Xem thêm:
Liên hệ
challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon