Tập huấn kỹ năng giáo dục sức khỏe và truyền thông nguy cơ phòng, chống dịch bệnh

Tap Huan Kn Truyen Thong A

Ngày 15-16/12/2022, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum tổ chức tập huấn kỹ năng giáo dục sức khỏe và truyền thông nguy cơ phòng, chống dịch bệnh cho cán bộ y tế phụ trách công tác truyền thông và phụ trách công nghệ thông tin thuộc Trung tâm Y tế các huyện, thành phố.

Báo cáo viên trình bày chuyên đề truyền thông qua mạng xã hội

Các báo cáo viên đã trình bày và hướng dẫn học viên các nội dung: Xây dựng các kế hoạch, báo cáo và giám sát hỗ trợ hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe; kỹ năng viết thông điệp truyền thông và bài truyền thông; kỹ năng tổ chức một buổi truyền thông, tư vấn tại cộng đồng; thiết lập và duy trì hoạt động trên Trang thông tin điện tử, fanpage, zalo và truyền thông qua mạng xã hội. Bên cạnh đó các học viên đã thảo luận và chia sẻ những khó khăn trong quá trình thực hiện, kinh nghiệm xử lý một số tình huấn trong quá trình thực hiện công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe.

Sau khi kết thúc khóa học về địa phương, các học viên sẽ vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được cập nhật vào thực tiễn công việc của đơn vị, địa phương mình; đồng thời tiếp tục phối hợp với Khoa Truyền thông, giáo dục sức khỏe thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc gặp phải trong thực hiện nhằm triển khai tốt các hoạt động truyền thông, giáo dực sức khỏe tại địa phương, góp phần chăm sóc, bảo vệ và nâng cáo sức khỏe cho nhân dân./.


Dương Văn Lợt- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

4/5 - (1 bình chọn)
Xem thêm:
Liên hệ
challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon