Tập huấn về quản lý chất thải y tế và hướng dẫn xây dựng cơ sở y tế xanh- sạch- đẹp năm 2023

Tap Huan Moi Truong A

Ngày 30 – 31/3/2023, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum tổ chức tập huấn về quản lý chất thải y tế và hướng dẫn xây dựng cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp cho cán bộ y tế phụ trách hoạt động quản lý chất thải y tế, cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp của Bệnh viện Y dược cổ truyền – Phục hồi chức năng, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi và 10 trung tâm Y tế huyện, thành phố.

Tập huấn về quản lý chất thải y tế và hướng dẫn xây dựng cơ sở y tế xanh- sạch- đẹp

Quang cảnh lớp tập huấn

Các báo cáo viên đã trình bày và phổ biến các văn bản: Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế Quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế; Quyết định số 5959/QĐ-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Bộ tiêu chí xây dựng cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp; Quyết định số 40/2022/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quy định thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum; báo cáo kết quả triển khai xây dựng cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp trong ngành Y tế năm 2022; hướng dẫn thực hành Phần mềm quản lý chất thải y tế, cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp (Cục Quản lý môi trường y tế cập nhật phiên bản mới).

Tập huấn về quản lý chất thải y tế và hướng dẫn xây dựng cơ sở y tế xanh- sạch- đẹp

Tập huấn về quản lý chất thải y tế và hướng dẫn xây dựng cơ sở y tế xanh- sạch- đẹp

Các báo cáo viên đang hướng dẫn học viên thực hành phần mềm

Phát biểu chỉ đạo, BSCKI. Y Đứk – Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật yêu cầu các học viên tập trung theo dõi các nội dung do các báo cáo viên trình bày nhằm nâng cao hiểu biết các quy định về bảo vệ môi trường, quản lý chất thải y tế và xây dựng cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp; đánh giá được công tác quản lý chất thải y tế, cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp tại đơn vị để tham mưu đề xuất những giải pháp triển khai thực hiện phù hợp với thực tế của đơn vị trong thời gian tới; đồng thời thực hành và sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý chất thải y tế, cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp./.


Dương Văn Lợt- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum

Đánh giá bài viết
Xem thêm:
Liên hệ
challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon